Watch College Video
Photo Gallery NRI Management Quota Application Core Panel Strategic Initialities Anti Ragging Intiatives Photos Blog


Department wise staff details
MBA
S.NO NAME OF THE STAFF

1

G.SILPA     M.B.A., (Ph.D)

2

R.MAHARSHI     M.B.A.,

3

P.VISWANATH REDDY     M.B.A.,

4

Y.TULASINATH     M.B.A.,

5

Y.MADHAVI     M.B.A.,

6

VG MURUGAN     M.B.A., (Ph.D)

7

S SREENIVASULU     M.B.A.,

8

E GNANAPRASUNNA     M.B.A.,

9

B SAMPATH KUMAR     M.B.A.,

ADMINISTRATIVE STAFF

 

S.No

 

Name of the Non-Teaching Staff

 

1

 

N KANTHA REDDY  -  Administrative Officer

 

2

 

B MUNIKRISHNAIAH

 

3

 

V UMADEVI

 

4

 

M VENKATESH

 

5

 

N MUNISEKHAR

 

6

 

D SANKAR REDDY

 

7

 

D SUDHAKAR

 

8

 

K DILEEP KUMAR

 

9

 

S GANESH

 

10

 

C SOMA SEKHAR VARMA

 

11

 

A RAVI KUMAR

 

12

 

T GIRI

 

13

 

S GANASEAN

 

14

 

M MUNI PRAKASH

 

15

 

SJ PRAKASHAM

 

16

 

V VENUGOPAL

 

17

 

S ANAND AMUL RAJ

 

18

 

S NAGAIAH

 

19

 

P BHANU

 

20

 

C GEETHA

 

21

 

S SANTHI

 

22

 

S BHASKAR

 

23

 

S LOKESH

 

24

 

B YUGANDHAR BABU

 

25

 

A LAKSHMI NARAYANA

 

26

 

B HUSSAIN BABU

 

27

 

R MUKUNDA REDDY

 

28

 

T PRASANTH

 

29

 

S LAVANYA

 

30

 

Y VEERA VENKATESWARULU

 

31

 

T SHYAM KUMAR

 

32

 

K PAVAN KUMAR

 

33

 

N USHA

 

34

 

R JANARDHANA REDDY

 

35

 

P.MUNI BALAJI