Watch College Video
Photo Gallery NRI Management Quota Application Core Panel Strategic Initialities Anti Ragging Intiatives Photos Blog


Department wise staff details
MBA
S.NO NAME OF THE STAFF

1

Dr. G. SILPA     M.B.A., Ph.D. - Head of the Department

2

S. SREENIVASULU     M.B.A.,

3

S. SHAKILA BANU     M.B.A.,

4

B. VISHNU VARDHAN     M.B.A.,

5

S. DURGA PRASAD     M.B.A.,

6

P. RAMYA KRISHNA     M.B.A.,

7

T. JHANSI     M.B.A.,

ADMINISTRATIVE STAFF 

 

 

S.No 

 

 

Name of the Non-Teaching Staff 

 

 

1 

 

N KANTHA REDDY  -  Administrative Officer

 

2 

 

B MUNIKRISHNAIAH

 

3 

 

V UMADEVI 

 

4 

 

M VENKATESH

 

5 

 

N MUNISEKHAR 

 

6 

 

D SANKAR REDDY 

 

7 

 

D SUDHAKAR 

 

8 

 

K DILEEP KUMAR 

 

9 

 

S GANESH 

 

10 

 

C SOMA SEKHAR VARMA 

 

11 

 

A RAVI KUMAR 

 

12 

 

T GIRI 

 

13 

 

S GANASEAN 

 

14 

 

M MUNI PRAKASH 

 

15 

 

SJ PRAKASHAM 

 

16 

 

V VENUGOPAL 

 

17 

 

S ANAND AMUL RAJ 

 

18 

 

S NAGAIAH

 

19 

 

P BHANU 

 

20 

 

C GEETHA 

 

21 

 

S SANTHI 

 

22 

 

S BHASKAR 

 

23 

 

S LOKESH

 

24 

 

B YUGANDHAR BABU 

 

25 

 

A LAKSHMI NARAYANA 

 

26 

 

B HUSSAIN BABU 

 

27 

 

R MUKUNDA REDDY 

 

28 

 

T PRASANTH 

 

29 

 

S LAVANYA 

 

30 

 

Y VEERA VENKATESWARULU

 

31 

 

T SHYAM KUMAR 

 

32 

 

K PAVAN KUMAR 

 

33 

 

N USHA 

 

34 

 

R JANARDHANA REDDY 

 

35

 

P.MUNI BALAJI